Trình diễn kết nối cung cầu công nghệ hệ sinh thái nền tảng nông nghiệp số Việt Nam – VDAPES