Khát vọng xây dựng bản đồ côn trùng thế giới của Tiến sĩ khởi nghiệp ở tuối 60