Phương pháp quản lý sâu bệnh sinh học
Ứng dụng thiên địch trong canh tác

Giới thiệu

Thiên địch là giải pháp quản lý sâu rầy sinh học cho canh tác nông nghiệp, tận dụng sức mạnh của côn trùng có lợi. Nghiên cứu cho thấy việc duy trì tỷ lệ 2:1 giữa thiên địch và sâu bệnh có thể kiểm soát hiệu quả quần thể sâu bệnh và giảm thiểu thiệt hại cho mùa màng.


Sản phẩm

Bọ rùa không chấm (Micraspis discolor)
Cây trồng thích hợp: cây hoa kiểng, cây ăn trái
Thiên địch: rệp muội đen, rầy xanh hai chấm, rầy xanh sầu riêng.
Phương thức săn mồi: ăn trực tiếp
Vòng đời: 30-42 ngày

Bọ mắt to (Geocoris sp.)
Cây trồng thích hợp: cây ăn trái
Thiên địch: các loại rệp, trứng và ấu trùng sâu xanh, bọ trĩ, nhện đỏ
Phương thức săn mồi: ăn trực tiếp
Vòng đời: 17-20 ngày

Bọ đuôi kìm vàng (Chelisoches sp.)
Cây trồng thích hợp: cây dừa, cây ăn trái
Thiên địch: bọ cánh cứng hại dừa, Đuông dừa Sâu khoang, Sâu tơ
Phương thức săn mồi: ăn trực tiếp
Vòng đời: 77-82 ngày

Ong mắt đỏ (Trichogramma sp.)
Cây trồng thích hợp: cây ăn trái
Thiên địch: sâu đục thân, sâu keo, sâu ăn quả, sâu sừng cà chua
Phương thức săn mồi: đẻ trứng trên ấu trùng sâu
Vòng đời: 6-8 ngày

Bọ xít hoa vai gai nhọn (Eocanthecona furcellata)
Cây trồng thích hợp: cây ăn trái, cây cà chua
Thiên địch: sâu bướm đêm, sâu bướm nữ hoàng, sâu cuốn lá, sâu xanh da láng, sâu khoang
Phương thức săn mồi: ăn trực tiếp
Vòng đời: 30-42 ngày

Giảp pháp quản lý sâu hại sinh học

Nhằm hướng đến phương pháp canh tác bền vững lâu dài, chúng tôi cung cấp chuỗi giải pháp số hóa quy trình giám sát - canh tác thông minh sử dụng Hệ thống Giám sát Côn trùng thông minh RYNAN.

QUY TRÌNH KHẢO SÁT VÀ PHÓNG THÍCH THIÊN ĐỊCH

Bước 1
Thu thập dữ liệu về mật độ côn trùng  
Bước 2
Khảo sát mật độ sâu hại: mật độ thiên địch
Bước 3
Phóng thích thiên địch đạt tỉ lệ lí tưởng


Bên cạnh đó, chúng tôi cung cấp dịch vụ huấn luyện hộ dân phương thức phóng thả thiên địch chính xác và an toàn, với các bước:
Bước 1: Khảo sát và tính diện tích cần phóng thả
Bước 2: Điều tra mật độ sâu hại trước thả thiên địch, tiến hành phóng thả sớm
Bước 3: Điều tra định kỳ mật độ sâu hại sau thả thiên địch, khuyến cái kiểm soát mỗi 7 ngày một lần.
Bước 4: Thả thiên địch bổ sung
Bước 5: Đánh giá hiệu quả sử dụng thiên địch.