‘Chông gai’ mục tiêu 10 tỉ đô la Mỹ xuất khẩu tôm!