Đồng Tháp sẽ vận hành nền tảng chuyển đổi số nông nghiệp vào tháng 6/2023