Tag: Mô Thức nuôi tôm thẻ thâm canh TOMGOXY

  • Home
  • Mô Thức nuôi tôm thẻ thâm canh TOMGOXY
NEWS
Mô Thức nuôi tôm thẻ thâm canh TOMGOXY

TS Nguyễn Thanh Mỹ, RYNAN Technologies, người kiên trì sáng chế các thiết bị hỗ trợ ứng dụng công nghệ số vào nông nghiệp đã