• Hỗ trợ nhanh
  • support@rynantech.vn
  • Trực tuyến

Tôi có một ứng dụng in mã QR bằng cơ sở dữ liệu txt. Máy in của bạn có thể hỗ trợ điều đó không?

Vâng, chúng tôi có thể. Máy in của chúng tôi hỗ trợ hầu hết các mã vạch phổ biến trên thế giới.

Không chỉ mã QR mà còn hỗ trợ Datamatrix, Gs1 datamatrix…

Chúng tôi cũng hỗ trợ in mã QR cơ sở dữ liệu.