Tag: VietShrimp 2021 thành công tốt đẹp

  • Home
  • VietShrimp 2021 thành công tốt đẹp
NEWS
VietShrimp 2021 thành công tốt đẹp

Hội chợ Triển lãm công nghệ ngành tôm Việt Nam năm 2021 (VietShrimp 2021) diễn ra trong ba ngày (14 – 16/4/2021), đã thu hút