Tag: Tiến sĩ Nguyễn Thanh Mỹ Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu 2022

  • Home
  • Tiến sĩ Nguyễn Thanh Mỹ Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu 2022
NEWS
Tiến sĩ Nguyễn Thanh Mỹ Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu 2022

Sáng 12/10, tại Hà Nội, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) trọng thể tổ chức Lễ kỷ niệm ngày Doanh nhân