Tag: Rynan: Tiên phong chuyển đổi số trong chuỗi giá trị ngành tôm

  • Home
  • Rynan: Tiên phong chuyển đổi số trong chuỗi giá trị ngành tôm
NEWS
Rynan: Tiên phong chuyển đổi số trong chuỗi giá trị ngành tôm

Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đã tạo ra những thách thức to lớn đối với ngành thủy sản toàn cầu, làm sụt giảm doanh