Tag: Ông Việt kiều té giếng 2 tuần trước khi chết tôi mới nghỉ hưu

  • Home
  • Ông Việt kiều té giếng 2 tuần trước khi chết tôi mới nghỉ hưu
NEWS
Ông Việt kiều “té giếng”: 2 tuần trước khi chết, tôi mới nghỉ hưu

Tiến sĩ Nguyễn Thanh Mỹ, Việt kiều Canada, nổi tiếng trong giới khởi nghiệp bởi những công trình sáng tạo, áp dụng công nghệ cao