Tag: Người “ngoại đạo” và Tomgoxy

  • Home
  • Người “ngoại đạo” và Tomgoxy
NEWS
Người “ngoại đạo” và Tomgoxy

TS Nguyễn Thanh Mỹ, RYNAN Technologies, người kiên trì sáng chế các thiết bị hỗ trợ ứng dụng công nghệ số vào nông nghiệp đã