Tag: Mạng lưới giám sát sâu rầy thông minh RYNAN

  • Home
  • Mạng lưới giám sát sâu rầy thông minh RYNAN
NEWS
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tham quan Mạng lưới giám sát sâu rầy thông minh RYNAN

Ngày 29/03/2022 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tham quan Mạng lưới giám sát sâu rầy thông minh RYNAN https://www.youtube.com/watch?v=PVkuL39ze2k Tại Hợp tác xã Dịch vụ