Tag: Hội thảo “Giải pháp chuyển đổi số thúc đẩy phát triển nông nghiệp

  • Home
  • Hội thảo “Giải pháp chuyển đổi số thúc đẩy phát triển nông nghiệp
NEWS
Hội thảo “Giải pháp chuyển đổi số thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nông thôn”

Ngày 15/10/2020, UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội thảo “Giải pháp chuyển đổi số thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nông thôn” với sự