Tag: Hội thảo – Chuyển đổi số trong ứng phó hạn mặn

  • Home
  • Hội thảo – Chuyển đổi số trong ứng phó hạn mặn
NEWS
Hội thảo – Chuyển đổi số trong ứng phó hạn mặn

Ngày 20/6, tại Trà Vinh, Viện Nghiên cứu biến đổi khí hậu, Trường Đại học Cần Thơ phối hợp với Tập đoàn Mỹ Lan tổ