Tag: Hệ thống giám sát sâu rầy thông minh Rynan đoạt giải Bạc sản phẩm số xuất sắc 2021

  • Home
  • Hệ thống giám sát sâu rầy thông minh Rynan đoạt giải Bạc sản phẩm số xuất sắc 2021
NEWS
Hệ thống giám sát sâu rầy thông minh Rynan đoạt giải Bạc sản phẩm số xuất sắc 2021

Chiều 11/12, trong khuôn khổ Diễn đàn Quốc gia phát triển doanh nghiệp công nghệ số lần thứ III, Bộ Thông tin và Truyền thông