Tag: Đồng Tháp Số hóa ngành nông nghiệp hình thành mạng lưới quan trắc tự động

  • Home
  • Đồng Tháp Số hóa ngành nông nghiệp hình thành mạng lưới quan trắc tự động
NEWS
Đồng Tháp: Số hóa ngành nông nghiệp, hình thành mạng lưới quan trắc tự động

Ngày 18/7, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Đề án Chuyển đổi số ngành Nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2022