Tag: Doanh nhân Tiến sỹ Nguyễn Thanh Mỹ

  • Home
  • Doanh nhân Tiến sỹ Nguyễn Thanh Mỹ
NEWS
Doanh nhân Tiến sỹ Nguyễn Thanh Mỹ đã mang tư duy kinh tế về Đồng bằng Sông Cửu Long như thế nào?

Tiến sĩ Nguyễn Thanh Mỹ gây tiếng vang lớn đối với giới khoa học thế giới khi ông được tôn vinh là nhà phát minh