Tag: Doanh nghiệp dùng xác suất thống kê để giảm chi phí test Covid-19

  • Home
  • Doanh nghiệp dùng xác suất thống kê để giảm chi phí test Covid-19
NEWS
Doanh nghiệp dùng xác suất thống kê để giảm chi phí test Covid-19

Phương thức lấy mẫu xét nghiệm CNOK giúp Công ty Mỹ Lan thực hiện với chi phí vừa phải, không phải dừng sản xuất mà