Tag: Chuyển đổi số trong nông nghiệp làm gia tăng giá trị nông sản

  • Home
  • Chuyển đổi số trong nông nghiệp làm gia tăng giá trị nông sản
NEWS
Chuyển đổi số trong nông nghiệp làm gia tăng giá trị nông sản

Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan chủ trì Hội nghị toàn quốc về thúc đẩy công tác chế biến và phát triển thị trường