Giọt mực bị ướt quá mức hoặc giọt mực hòa vào nhau. Tôi có thể làm gì?

Lý do:

  1. Mực không tương thích với chất nền.
  2. Bề mặt nền không đồng nhất, hoặc nền bẩn.

Giải pháp:

Kiểm tra chất nền.

Thay đổi mực để tương thích với chất nền.

Liên hệ với đội mực in.