Chúng ta có cần bảo trì hộp mực không? Làm thế nào để làm nó?

Có, chúng tôi cần nhưng việc này rất dễ dàng và mất rất ít thời gian. Chúng tôi có 2 loại mực nên chúng tôi phải tuân theo hướng dẫn bảo trì dựa trên loại Mực.

Liên kết: Bảo trì và xử lý hộp mực nước v1.1.pdf

Link: Bảo trì hộp mực dung môi và xử lý.pdf

Tên người dùngmật khẩu để tải xuống là rynantechnology.