Tôi muốn in bằng file excel. Máy in của bạn có thể hỗ trợ điều đó không?

Vâng, chúng tôi có thể. Máy in của chúng tôi hỗ trợ in dữ liệu không chỉ cho file excel mà còn hỗ trợ csv, txt, sql server, access.

Chúng tôi hỗ trợ tới 2 triệu hàng dữ liệu dựa trên định dạng.