Tôi muốn in dữ liệu từ thiết bị bên ngoài (Cân kiểm tra, PLC, đầu đọc mã vạch)? Máy in của bạn có thể hỗ trợ nó không?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Có, máy in của chúng tôi hỗ trợ in dữ liệu từ thiết bị bên ngoài thông qua tính năng POD. Sơ đồ cơ bản như bên dưới.

Vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng để biết chi tiết.