Không thể in toàn bộ tin nhắn. Phần còn thiếu là hình bầu dục. Tôi có thể làm gì?

Lý do:

  1. Tổn thất áp suất ngược do vận chuyển, lưu kho.
  2. Bị ảnh hưởng bởi các thông số in như tốc độ in, mật độ, mức tiêu thụ mực trên 1 tin nhắn.
  3. Hộp mực đã hết hạn.

Giải pháp:

  1. Nếu hiện tượng ứ đọng mực là do mất áp suất ngược -> Sử dụng công cụ mồi.

Liên kết: Hướng dẫn sử dụng công cụ mồi v3. pdf

Tên người dùngmật khẩu để tải xuống là rynantechnology.

  1. Nếu hiện tượng kẹt mực là do các thông số in gây ra -> Cần thay đổi thông số in.