Mực rò rỉ từ vòi phun. Tôi có thể làm gì?

Lý do:

  1. Bọt khí bên trong hộp mực -> mất áp lực trở lại.
  2. Tác động mạnh mẽ của việc vận chuyển.
  3. Hộp mực đã hết hạn.

Giải pháp:

Công cụ mồi của người dùng để tạo áp lực ngược.

Liên kết: Hướng dẫn sử dụng công cụ mồi v3. pdf

Tên người dùngmật khẩu để tải xuống là rynantechnology.