THIẾT BỊ KẾT NỐI INTERNET MODEL ICD100

  • Thiết kế nhỏ gọn tinh xảo, cập nhật dữ liệu tức thời
  • Thu thập dữ liệu trực tiếp từ môi trường một cách dễ dàng
  • Hỗ trợ kết nối truyền tải dữ liệu thông qua Mobile App
  • Thống kê, lữu trữ và đồng bộ dữ liệu lên tr ung tâm dữ liệu
  • Phù hợp với các ứng dụng giám sát chất lượng nước cho ao ương, ao nuôi, nhà kính, vườn ươm.