RYNAN B1060

RYNAN B1060 được trang bị đầu in một inch để in độ phân giải lớn hơn và cao hơn. Máy in phun nhiệt công nghiệp này là hoàn hảo cho mã hóa lớn hơn và đánh dấu các sản phẩm và vật liệu đóng gói.

  • Độ dài tin nhắn tối đa: 3 mét
  • Chiều cao tin nhắn: 2,54 – 25,4 mm
  • Cơ sở dữ liệu sử dụng: Excel, Access, CSV, Văn bản thuần túy, SQL
  • Độ phân giải: Tối đa 300×300 dpi, hỗ trợ: 300×300, 300×150, 300×100 dpi

Categories: , Tag: