PHAO QUAN TRẮC THÔNG MINH – BUOY02B

Đo và kiểm soát mực nước trên ruộng, phục vụ canh tác lúa ngập khô xen kẽ, giảm phát thải khí nhà kính.

  • Đo độ mặn, pH tại tầng nước mặt.
  • Thang đo độ mặn: 0.05 – 10 g/l (or 0.05 – 50 g/l).
  • Thang đo pH: 0 – 14
  • Theo dõi chỉ số độ mặn, pH thông qua ứng dụng Mekong hoặc SaaS.
  • Tải ứng dụng miễn phí tại CH Play hoặc App Store.