MÁY TẠO OXY THÔNG MINH M300

  • Cung cấp Oxy tinh khiết đạt nồng độ từ 90% – 95%.
  • Cung cấp lượng Oxy hòa tan trong nước (DO) 20 lít/phút, hơn 15ppm giúp tôm tăng trưởng nhanh ít bệnh và tiết kiệm chi phí xử lý nước.
  • Giảm thất thoát Oxy nhờ hệ thống phân phối khí Oxy trong nước theo dạng phân tử oxy.
  • Có chức năng tạo Oxy để xác khuẩn và khử độc cho ao nuôi.
  • Vận hành tự động đảm bảo cung cấp đủ Oxy cho ao nuôi – tiết kiệm điện tiêu thụ hơn 50%.