MÁY PHỐI KHÍ THÔNG MINH SGM100

  • Đo lưu lượng: Thống kê tổng lưu lượng khí đã trộn theo ngày
  • Cảnh báo: Cảnh báo áp suất đầu vào và đầu ra theo ngưỡng cài đặt
  • Độ chính xác: ± 2% trong phạm vi tổng lưu lượng đầu ra trên 20 lit/phút