MÁY ĐO QUANG PHỔ RYNAN® SPECTRO100

  • Xác định hàm lượng của các hợp chất vô cơ NO2 (Nitrite), PO4 (Photphat), các chất khoáng Ca (Canxi), Ma (Magie) các khí độc NH3 (Amonia) H2S (Hydrosunfua), NO3 (Nitrat) có trong nước nuôi trồng thủy sản
  • Bộ Testkit dùng để đo các chỉ tiêu: Amonia (NH3), Nitrite (NO2), Nitrat (NO3), Photphate (PO4), Canxi (Ca), Hydrosunfua (H2S)