MÁY ĐO ĐỘ KIỀM THÔNG MINH RYNAN® SMART ALKALINITY ANALYZER 100A

  • Kiểm tra độ kiềm (CaCO3, MgCO3, Na2CO3…) trong các mẫu nước.
  • Dễ dàng truy vấn lịch sử, xem lại biểu đồ của các mẫu đo.
  • Ứng dụng trong việc giám sát độ kiềm trong ao nuôi tôm thông qua chức năng đồng bộ dữ liệu trên trung tâm dữ liệu của RYNAN.