HYBRIDJET65

HybridJET ®65 cũng là một giải pháp in biến cho các ứng dụng khác nhau như vé giao thông, thẻ cào, hóa đơn, chứng từ … Phần mềm Mylan Secu mã hóa gần như cơ sở dữ liệu dựa trên yêu cầu khách hàng. Phần mềm di động Mylan LotoApp hỗ trợ giải mã và xác minh cho mỗi vé.

  • Kích thước giấy tối đa 660 x 840 mm (26 “X 33”)
  • Tốc độ x Độ phân giải 80 m / phút @ 360×180 dpi
  • Cơ sở dữ liệu: TXT, CSV, EXCEL, ACCESS, SQLITE, MYSQL, SQL, ORACLE
  • Khả năng in: Chữ và số, Biểu trưng, Ngày / Giờ, Ngày hết hạn, Bộ đếm, Mã vạch 1D và 2D (bao gồm GS1)