HYBRIDJET35

HybridJET ®35 cũng là một giải pháp in biến cho các ứng dụng khác nhau như vé giao thông, thẻ cào, hóa đơn, chứng từ … Ngoài ra, giải pháp bảo mật mã vạch 1D và 2D được mã hóa dựa trên cơ sở dữ liệu khách hàng

  • Kích thước giấy tối đa 660 x 660 mm (26 “X 26”)
  • Tốc độ x Độ phân giải 80 m / phút @ 360×180 dpi
  • Cơ sở dữ liệu: TXT, CSV, EXCEL, ACCESS, SQLITE, MYSQL, SQL, ORACLE
  • Khả năng in: Chữ và số, Biểu trưng, Ngày / Giờ, Ngày hết hạn, Bộ đếm, Mã vạch 1D và 2D (bao gồm GS1)