MẠNG LƯỚI GIÁM SÁT CÔN TRÙNG THÔNG MINH RYNAN IMS – NETWORK

Hệ thống giám sát côn trùng thông minh RYNAN IMS với tính năng tự động nhận diện, thống kê số lượng, mật độ, các chủng loại côn trùng. Hệ thống tự động đưa ra các cảnh báo và dự báo côn trùng thông qua phần mềm quản lý trung tâm SaaS.

  • Kích thước (D x R x C): 1.50 x 1.36 x 2.29 m
  • Vật liệu: Thép không gỉ.
  • Năng lượng hoạt động: Năng lượng mặt trời. Acquy dự phòng 12 V 100 Ah