ĐO VI SINH VBM100A

Đĩa thạch RYNAN® VBM100A – dùng để phân lập, phát hiện, định lượng các loại vi khuẩn VIBRIO spp. Bao gồm V. parahaemolyticus, V. Vulnificus/V. cholera và V. alginolyticus trong lĩnh vực thủy sản. Không những thế, đĩa thạch RYNAN® VBM100A còn dùng để đánh giá mức độ vi khuẩn gây trong ao nuôi, kết hợp thuật toán trí tuệ nhân tạo và đưa ra các giải pháp thiết thực để khuyến cáo đến người nuôi.