CẢM ỨNG MỰC NƯỚC THÔNG MINH S3008SA

Giám sát mực nước theo thời gian thực thông qua ứng dụng di động trên nền tảng Android, iOS hoặc giao diện SaaS quản lý trung tâm.
Cảnh báo dao động mực nước trên sông, bể chứa nhanh chóng đến người dùng.

  • Kích thước (D x R x C): 25 x 35 x 50 cm
  • Khối lượng 17.5 kg.
  • Đo mực nước với sai số chỉ ±1 cm.
  • Giám sát và cảnh báo dao động mực nước.