CẢM ỨNG MỰC NƯỚC RUỘNG THÔNG MINH AWD

Đo và kiểm soát mực nước trên ruộng, phục vụ canh tác lúa ngập khô xen kẽ, giảm phát thải khí nhà kính.

  • Sử dụng năng lượng mặt trời.
  • Xem mực nước đo trên ứng dụng di động.
  • Kết hợp mô hình điều khiển bơm từ xa.
  • Phục vụ canh tác lúa ngập khô xen kẽ, giảm phát thải nhà kính.