CẢM BIẾN ĐỘ MẶN RSA0100

Cảm biến độ mặn – RYNAN SALINITY SENSOR Sử dụng trong các ứng dụng xữ lý nước, quan trắc chất lượng nước.

  • Dải điện áp hoạt động rộng phù hợp với nhiều thiết bị.
  • Dải đo rộng phù hợp với nhiều điều kiện quan trắc khác nhau.
  • Chuẩn tín hiệu 4-20 mA theo tiêu chuẩn công nghiệp.
  • Tích hợp sẵn cảm biến nhiệt độ, tự động bù trừ theo nhiệt độ.

Slide 1