BỘ VI SÓNG DIỆT TẢO TRONG NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN

  • Loại bỏ hơn 90% tảo hiện có và ngăn ngừa tảo mới
  • Giải pháp kiểm soát tảo không sử dụng hoá chất, thân thiện với môi trường
  • Diện tích xử lý bề mặt nước lớn, thích hợp cho các ao chứa, hồ chứa…
  • Khả năng hoạt động liên tục, ít bảo trì bảo dưỡng.