BỘ ĐIỀU KHIỂN THÔNG MINH RYNAN RSC100U

Bộ điều khiển thông minh RYNAN RSC100U Điều khiển thiết bị từ xa theo thời gian, mực nước, chất lượng nước.

  • Kiểm soát mực nước, chất lượng nước của bể chứa.
  • Chế độ hẹn giờ điều khiển thiết bị tự động.
  • Cảnh báo: Mất nguồn, chế độ điều khiển Local, nhảy Trip, CB điều khiển bị tắt.
  • Phương thức kết nối: 3G và sóng vô tuyến (radio frequency).