HỆ THỐNG IN

HYBRIDJET PRINTER

Per Page

Showing all 2 results

HYBRIDJET35

HybridJET ®35 cũng là một giải pháp in biến cho các ứng dụng khác nhau như vé giao thông, thẻ cào, hóa đơn, chứng từ ... Ngoài ra, giải pháp bảo mật mã vạch 1D và ...
Xem nhanh

HYBRIDJET65

HybridJET ®65 cũng là một giải pháp in biến cho các ứng dụng khác nhau như vé giao thông, thẻ cào, hóa đơn, chứng từ ... Phần mềm Mylan Secu mã hóa gần như cơ sở ...
Xem nhanh