Liên hệ

RYNAN Technologies Việt Nam JSC

Khách hàng Việt Nam


Liên hệ RYNAN Technologies Việt Nam JSC.

Địa chỉ
Khu công nghiệp Long Đức
Xã Long Đức, Thành Phố Trà Vinh
Tỉnh Trà Vinh, Việt Nam

Điện thoại: +84 294 3846 997

Khách hàng toàn cầu


Liên hệ RYNAN Technologies Singapore (Trụ sở chính)

RYNAN Technologies Pte Ltd.
Vào website để xem thông tin chi tiết