Đưa tư duy ‘ngoài khung’ vào phát triển nông nghiệp công nghệ cao