Nhiều tập đoàn hàng đầu thế giới tham gia Triển lãm ProPak Vietnam 2023 tại TP.HCM