Dự án khởi nghiệp từ xơ mướp đạt quán quân cuộc thi “Dự án khởi nghiệp xanh” 2023