Thu hút, phát huy vai trò trí thức người Việt Nam ở nước ngoài | VTV4