Tân Trụ : Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bàn giao hệ thống giám sát sâu rầy thông minh