RYNAN đẩy mạnh thực hiện số hóa dữ liệu ngành nông nghiệp